Menu
Hulp & Support

Herroeping

Herroeping

Als je online een bestelling hebt geplaatst, heb je het recht om je aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. Opgelet, dit recht geldt enkel voor natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Termijn voor herroeping

De herroepingstermijn geldt 14 kalenderdagen vanaf de dag na contractsluiting (bij een dienstencontract) of van de levering van het goed (bij de verkoop van goederen).

Hoe herroepen?

Om je contract te herroepen, kan je contact opnemen met de klantendienst op 5000 (gratis met een Orange-nummer) of op 02 745 95 00 met een ander nummer (lokaal tarief) . Je kan je beslissing ook per post opsturen naar Orange NV Klantendienst, Bourgetlaan 3, B-1140 Brussel. Je kan hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping maar je bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als je het contract herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op het moment van herroeping hebt gedaan, inclusief de leveringskosten van ons terug, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard levering voorgesteld door Orange. Als je hebt gevraagd om de verrichting van diensten tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, betaal je een pro rata bedrag voor de reeds geleverde diensten. Ook de eventuele installatiekosten die werden gemaakt, worden niet terugbetaald.

De terugbetaling gebeurt binnen de 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om het contract te herroepen, op voorwaarde dat je de goederen hebt terugbezorgd aan Orange. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je oorspronkelijk hebt betaald, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Bij de terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht.

Indien je goederen hebt ontvangen in verband met het contract, contacteer ons voor verdere instructies voor het terugzenden van de goederen. De terugzending gebeurt op jouw kosten en ten laatste 14 dagen nadat je het herroepingsbesluit aan ons hebt meegedeeld. De goederen moeten onbeschadigd en in de originele verpakking worden teruggezonden.

Heeft deze pagina je verder geholpen?
Een beetje hulp nodig?

Nog meer mogelijkheden