Menu
Hulp & Support

Je abonnement overdragen

Indien je je abonnement aan een derde wil overdragen of het contract van een derde in je abonnement wil inpassen (bijvoorbeeld het contract van je partner of de contracten van je kinderen), kan je dat doen via ons online formulier.

Je abonnement overdragen

Indien je je abonnement aan een derde wil overdragen of het contract van een derde in je abonnement wil inpassen (bijvoorbeeld het contract van je partner of de contracten van je kinderen), kan je dat gratis aanvragen in een Orange-shop

 

Opgelet: zowel de overnemer als de overdrager moeten hun goedkeuring geven (door middel van een handtekening). Bovendien is een kopie nodig van beide kanten van de identiteitskaart van beide partijen. Om tijd te winnen, kan je dit document al afdrukken en het door beide partijen laten ondertekenen. Een medewerker van de Orange-shop zal samen met jou de aanvraag uitvoeren. De overnemer moet een mobiel Orange abonnement hebben of het mobiel abonnement van de overdrager overnemen. In dit laatste geval moet je ook een Overdrachtsaanvraag voor mobiel invullen.

Zodra de klantendienst alle documenten in zijn bezit heeft, kan de overdracht worden uitgevoerd. De overnemer betaalt de facturen vanaf de dag dat de overdracht een feit is.

Zowel jij, als de overnemer krijgen een mail ter bevestiging.

-->

Heeft deze pagina je verder geholpen?
Een beetje hulp nodig?

Nog meer mogelijkheden